dinsdag 24 april 2018

Voor de eeuwigheid


François Cheng, Voor de eeuwigheid, Atlas, 2006.

Een monnik verlaat na dertig jaar zijn klooster om op zoek te gaan naar zijn geliefde van lang geleden. Ze ontmoeten elkaar, maar het blijkt, door allerlei omstandigheden, onmogelijk uiteindelijke nader tot elkaar te komen.

Het verhaal speelt zich af in het China in de zeventiende eeuw. Daosheng ontmoet als jonge violist tijdens een optreden het meisje Lanying. Ze wisselen blikken uit, meer niet. Hun levens scheiden zich, maar de ontloken liefde blijft. Zo hevig zelfs dat Daosheng dertig jaar later het klooster verlaat om op zoek te gaan naar haar. Ze vinden elkaar, maar hun levens zijn zo verschillend (zij is getrouwd en hij verdient de kost als waarzegger op straat) dat hun contact puur platonisch blijft. Zijn hele verdere leven blijft Daosheng verlangen en wachten op haar. Hij ontmoet de eerste Jezuïeten die naar China getrokken zijn om het christendom te verspreiden. Hun liefde voor de Zoon van God vergelijkt hij met zijn liefde voor Lanying: hevig, alles overstijgend, maar zonder fysiek contact.
Het verhaal geeft een inkijkje in het leven in de zeventiende eeuw in de binnenlanden van China. Het klooster- en stadsbestaan worden levendig en uitvoerig beschreven. In dat opzicht raakt het boek aan een historische roman. Het bloemrijke taalgebruik en de soms filosofische overpeinzingen van de monnik passen uitstekend bij het onderwerp en de setting.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten